1893. június 30.

 2013.06.30. 12:00

FESZTY ÁRPÁDNÉNAK 1893. jún. 30. Kedves Komaasszonyom! Bocsássa meg, hogy előbb nem írtam, de végtelenül el voltam foglalva. Czóbelék tegnap mentek el, Ruth Mercier s Barátnője érkeznek, majd Cantacuzene-ek és Lady Vincent. Ebben a hónapban már így aligha mozdulhatok. Tán…

1891. június 30.

 2013.06.30. 10:00

SZABOLCSKA MIHÁLYNAK Szenttornya 1891. jún. 30. Édes Barátom! Igen köszönöm kötetét. Mindenről azonban szóval, ugye nemsokára! Igen szeretném már látni. És e hó első felében sokkal jobban kibeszélhetnénk magunkat, mint később, midőn több külföldi művész és író…

Címkék: levél Szabolcska Mihály

1891. június 28.

 2013.06.28. 10:00

CZÓBEL MINKÁNAK Szenttornya 1891. jún. 28. Kedves Kolléga, pardon a papírért, nincs más kéznél, pedig igen à la hâte. Verse gyönyörű, legszebb tán, mit írt. Mert tökéletesen precizírozva van benne önmaga. Elküldtem a Magyar Hírlapnak, bár nem tudom, közlenek-e…

Címkék: levél Czóbel Minka

1891. június 25.

 2013.06.25. 10:00

PEKÁR GYULÁNAK Szenttornya 1891. jún. 25. Igen örültem, kedves kollégám, a levelének. Én, hála az Úrnak, jobban, s ha még e hét végén lejő, nagyon örülnék. Már annál is inkább, hogy egyedül lévén jól kidiskurálhatnánk magunkat. Csak kérem, ha lejő, ne szóljon…

Címkék: levél Pekár Gyula

1889. június 24. éjjel

 2013.06.24. 20:00

AGGHÁZY KÁROLYNAK Aggházy Károly és Justh Zsigmond Szenttornya 1889. jún. 24. éjjel. Édes Károlyom! Hazajöveteled előtt utolsó levelem. Nem öröm ez, ami elfog - - - midőn e sorokat írom, hidd el, több ennél. Szükségem van reád, nagy szükségem. Úgy érzem, érzésben…

Címkék: levél Aggházy Károly

1892. június 24.

 2013.06.24. 16:00

CZÓBEL MINKÁNAK Szenttornya 1892. jún. 24. Kedves Barátnőm, Képzelje, már épp fel akartam ülni a kocsira, midőn a Cantacuzene-ektől kapok egy levelet s táviratot egyszerre, hogy megérkeznek. Mit tehettem? Leszedettem mindent a kocsiról et me voilà encore. Pedig igazán már…

1891. június 24.

 2013.06.24. 14:00

CZÓBEL MINKÁNAK Szenttornya 1891. jún. 24. Kedves Barátnőm! Igen köszönöm az álkörmös plántákat, egy részét (vagy harmincat) a haemisciculus mögé ültettük, vagy 12-öt a második kis erdővel párhuzamosan futó út szélére, mintegy a pergola folytatásául, néhány pedig…

Címkék: levél Czóbel Minka

1889. június 24.

 2013.06.24. 10:00

APÁTHY ISTVÁNNAK Szenttornya 1889. jún. 24. Édes Pistám! Köszönöm leveleidet. Az egyikhez mellékelt költemény igen érdekes, majd beszélünk róla itt vagy Harasztin. Mert ugye, megtartod ígéretedet, s felkeresel itteni magányomban. Július hónapot és augusztus jó részét…

Címkék: levél Apáthy István

1891. június 23.

 2013.06.23. 12:00

FESZTY ÁRPÁDNÉNAK Szenttornya 1891. jún. 23. Kedves Barátnőm! Bizony, egy hete igen rossz bőrben voltam, folyton köptem a vért. Ma és tegnap szűnt meg csak. Levelének igen-igen megörültem, tudtam én azt, hogy itt a hazai földön is megértjük egymást, sőt még ha lehet, hát…

Címkék: levél Feszty Árpádné Jókai Róza

1885. június 23.

 2013.06.23. 10:00

GRÓF KREITH BÉLÁNAK 1885. jún. 23. Tornya Tisztelt Gróf Úr! A "Szemle" utolsó számát köszönöm, nagyon hízelgő reám nézve a szerkesztői megjegyzés! A jövő hó 10-ére lenne megint kész egy cikk, amelyet a napokban elküldök - még csak le kell írnom. A múltkor olvastam…

Címkék: levél Kreith Béla gróf