1894. szeptember 30.

 2013.09.30. 10:00

EMICH GUSZTÁVNAK Párizs 1894. szept. 30. Igaz, még egy szót; én a novellák sorrendjét így képzelem: Tavaszi ünnep Falu ajándoka Nazarénus-apostol Gazda asszony Gányó becsület... Bocsánat rendetlen levelemért, de igen gyenge vagyok: alig tudom fogni a tollat. Justh Zsigmond

Címkék: levél Emich Gusztáv

1890. szeptember 29.

 2013.09.29. 10:00

CZÓBEL MINKÁNAK [Tornyán] 1890. szept. 29. Édes Kollégám, Csak pár sort, elutazásom előtt sietve. Holnap, 30-án indulok Pestre, honnan 13-án megyek Velencébe Fesztyvel. Hová megyek télire, még nem bizonyos. Két tervről van szó - - - de erről majd ha bizonyos leszek. Verseit…

Címkék: levél Czóbel Minka

1890. szeptember 26.

 2013.09.26. 10:00

CZÓBEL ISTVÁNNAK Szenttornya 1890. szept. 26. Édes Barátom! Most csak annyit, hogy e hó 30-án este érkezem Bpestre a Központi indóházba, ha ez idő tájt már Pesten vagy, szép volna, ha kijönnél. Én még csak két-három napot töltök ott, s valószínűleg fenn fogok az öreg…

Címkék: levél Czóbel István

1894. szeptember 25.

 2013.09.25. 12:00

CZÓBEL MINKÁNAK Pallanza 1894. szept. 25. Kedves Barátnőm! Épp e percben olvasom, s igazán elhomályosult előttem a világ, úgy elirtóztam, a Salamon Ella borzasztó, borzasztó esetén. De hát vannak ilyen őrültek a világon, egy ilyen apa, ki ilyeneknek dobja oda leányát, kin…

Címkék: levél Czóbel Minka

1890. szeptember 25.

 2013.09.25. 10:00

APÁTHY ISTVÁNNAK 1890. szept. 25. Édes Pista! Hol vagy? Nem tudom. Utolsó Nápolyba intézett levelemre nem kaptam választ. Donc - - így találomra, Kolozsvárra írok, és csak annyit, hogy elsején reggel Bpestre érkezem és Jókaiékhoz (Svábhegy) szállok. Pesten 3-4 napot töltök,…

Címkék: levél Apáthy István

1894. szeptember 23.

 2013.09.23. 12:00

FESZTY ÁRPÁDNÉNAK Pallanza 1894. szept. 23. Kedves Komámasszony! Csak röviden írok, mert biz ez is nehezemre esik. Ajaccioba nem mehetek, azért nem, mert ott (csakúgy, mint itt) egy lépést laposon tenni nem lehet, így hát fogoly lennék, mint itt. De ez még nem oly nagy baj (hisz…

Címkék: levél Feszty Árpádné Jókai Róza

1891. szeptember 23.

 2013.09.23. 10:00

CZÓBEL MINKÁNAK Szenttornya 1891. szept. 23. Kedves Kollégám! Ma csak annyit, hogy elmenőfélben vagyok. Még Fesztyéknél sem séjournírozhatok. Ügyeim úgy alakultak, hogy Pesten csak 24 órát töltök. Onnan Pozsonyba Korbayné Ravasz Ilonát (kit már 10 éve, hogy nem láttam)…

Címkék: levél Czóbel Minka

1893. szeptember 22.

 2013.09.22. 10:00

CZÓBEL MINKÁNAK Szenttornya 1893. szept. 22. Kedves Barátnőm! Csak pár szót búcsúzóban. Valahogy összeszedtem magamat, úgyhogy már egy hete, hogy nem köptem vért. Vasárnap este indulok - egyenesen Párizsba. A maga fordításainak egy részét átnéztem, de azt hiszem, így nem…

Címkék: levél Czóbel Minka

1891. szeptember második fele

 2013.09.19. 10:00

SZABOLCSKA MIHÁLYNAK Szenttornya 1891. szeptember második fele Édes Mihály, csak annyit, hogy én már 24-én érkezem Pestre. Ha teheted, jere 25-én reggel hozzám a Hun­gáriába. Ott fogok lakni, 26-án már indulok, márpedig igen-igen fontos megbeszélnivalóim lennének veled.…

Címkék: levél Szabolcska Mihály

1891. szeptember közepe

 2013.09.16. 10:00

SZABOLCSKA MIHÁLYNAK Szenttornya 1891. szept. közepe Édes Mihály, csak pár szót. Csáky grófné azt írja, hogy alig lesz lehető köteted megtartása, sok mindenféle okból, amelyeket én majd néked Pesten élőszóval elmondok. Én innen 24-én indulok. 25-30 között Jókaiéknál a…

Címkék: levél Szabolcska Mihály